June 9, 2018

May 2018 Significant Sales

May 10, 2018

April 2018 Significant Sales

April 11, 2018

March 2018 Significant Sales

March 13, 2018

February 2018 Significant Sales

February 8, 2018

January 2018 Significant Sales

January 15, 2018

December 2017 Significant Sales

December 13, 2017

November 2017 Significant Sales

November 13, 2017

October 2017 Significant Sales

October 20, 2017

September 2017 Significant Sales

September 12, 2017

August 2017 Significant Sales

August 17, 2017

July 2017 Significant Sales

July 13, 2017

June 2017 Significant Sales