June 12, 2020

May 2020 Significant Sales

May 8, 2020

April 2020 Significant Sales

April 13, 2020

March 2020 Significant Sales

March 16, 2020

February 2020 Significant Sales

February 15, 2020

January 2020 Significant Sales

January 15, 2020

December 2019 Significant Sales

December 11, 2019

November 2019 Significant Sales

November 18, 2019

October 2019 Significant Sales

October 10, 2019

September 2019 Significant Sales

September 18, 2019

August 2019 Significant Sales

August 13, 2019

July 2019 Significant Sales

July 16, 2019

June 2019 Significant Sales